Edel Solberg Skoland

Lærer, Tønsberg

Jeg er blitt bedre på å gi positive tilbakemeldinger til de jeg jobber med. Rasmus hjalp meg å sette fokus på hva jeg ønsket å bli bedre på. Når ting oppleves utfordrende, kan det være lett å "utsette" det jeg har bestemt meg for å gjøre. Rasmus har vært der og hjulpet meg å holde fokuset og heiet på meg. Mine mål kan forandre seg underveis, men jeg er blitt minnet på å stoppe opp og "feire" meg selv litt når jeg har fått til målene jeg har satt meg selv. Stor takk til deg Rasmus som hjalp meg til å nå mine egne mål i en utfordrende situasjon!

Lasse Jensen Handelsby

Inspektør, Mysen Skole

Gjennom coachingen har Rasmus stilt gode spørsmål som har fått meg til å reflektere over hvilke endringer jeg ønsker. Jeg har blitt bevisst på at jeg selv sitter med gode løsninger. Coachingen har ansvarliggjort meg til å gå fra ord til handling - jeg har sett at endring slett ikke er så vanskelig!

Tove Marcussen Traheim

Rasmus er profesjonell og stiller gode spørsmål som får deg til å tenke og komme på gode løsninger. Han er ufarlig, engasjert og hyggelig!

Sigbjørn Hoem

Partner og Rådgiver, Ladegaard Norge

Hva er det viktigste du har fått ut av coachingen?

Å sette tanker i system, se problemstillinger på en annen måte og sette mål

Hva har du lært om deg selv?

At jeg kan hvis jeg vil

Rasmus Sand Hansen har:

Gode relevante spørsmål, driver prosessen fremover og utfordrer.

Han er behagelig, flink og nysgjerrig.

Asmaa Hammouch

Freelance Translator

Kjempe trivelige coachingtimer gjennom hele veien hvor frihet og gode spørreteknikk samt effektive og livlige spørsmål var nøkkelen til min enorme forandring så langt. Jeg tør å si, og mene, så handle. Tusen takk for støttende og barmhjertige støtten jeg fikk og anbefaler Coach Sand Hansen på det sterkeste. Det var en ære og fornøyelse å samarbeide med.

Eva Helene Bjørnø

kreftsykepleier, Ullevål

Rasmus er ryddig og strukturert i coachingen. Han fokuserte på å få meg til å finne en løsning på utfordringene jeg tok opp samtidig som fikk tid og rom til å reflektere. Det hjalp meg til å finne løsninger som jeg opplevde som realistiske og gjennomførbare for meg.

Henrik Wilberg

Oslo, Norge

Rasmus er åpen, lyttende og flink til å konkretisere og finne løsninger på de aktuelle utfordringer. Rasmus tar jobben som coach seriøst og gjør sitt ytterste for at sine klienter skal få mest mulig ut av hver samtale. Samt han er en god samtalepartner og jeg sitter alltid igjen med en bedre følelse og mestring etter hver samtale.

Magne Skoland

Daglig leder, Arkit AS

Rasmus er lyttende, reflektert og evner å sette seg inn i min problemstilling. Etter coachingprosessen beskrev jeg det slik: "Nå er jeg en lykkelig mann."

Einar Drange

Daglig Leder/Prest, Flekkefjord Metodistkirke

Det viktigste jeg har fått ut av coachingen er hjelp og motivasjon til å disponere min tid bedre slik jeg kan leve ut det som jeg har som mine livskvaliteter. Rasmus er lyttende, interessert og genuint interessert i å hjelpe konfidenten med å øke sin livskvalitet. Han stiller de riktige og relevante spørsmål og sørger for å følge opp.

Please reload

I'm originally from Århus, Denmark, and I'm a creative person that like adventure, traveling and learning new things. At the age of 23 I had been on 5 continents and in more than 20 countries. In 2004 I landed in Norway and have settled here with my wife and two children. The coaching can therefore be done in both English, Danish and Norwegian.

Du kan være trygg på at alt som blir delt i en coachingtime er underlagt 100% taushetsplikt iflg ICF sine rettningslinjer.


Sandhansen coaching ønsker å gi deg muligheten til å få mer ut av livet. Du er mer enn du vet. Du har mer i deg enn du tror. Ditt potensiale er større enn du drømmer om. Det å se deg oppdage hva som er i deg og bli motivert til å ta steg i den retningen er hva jeg drømmer om å få lov til å være med på. 

Eva Helene Bjørnø, Canser Nurse

Rasmus is orderly and structured in his coaching. He focused on to get me to reflect on a solution on the challenges i took up at the same time i got time and room to reflect.

Sigbjørn Hoem, Konsulent

Rasmus has good and relevant questions, drives the process forward and challenges.

He is pleasant, skillful and curious.

Asmaa Hammouch, Translator

Coach Rasmus Sand Hansen managed in a remarkable way to be there for me to master the challenge of finding 'the new me'

Sandhansen coaching 

© 2019 by Sand Hansen

*By using the site you agree with the sites policy for use of cookies and privacy policy.