Testimonials

Hva andre sier   What other say

2018

Tove Marcussen Traheim

Rasmus er ufarlig, blid, hyggelig, klarer å engasjere Fokuspersonen og stiller gode spørsmål. Han er proff og dyktig.

______

Rasmus is approachable, kind, manages to engage the Focus person and asks good questions, He is professional and skilled.

Henrik Wilberg, Student

Rasmus er åpen, lyttende og flink til å konkretisere og finne løsninger på de aktuelle utfordringer. Rasmus tar jobben som coach seriøst og gjør sitt ytterste for at sine klienter skal få mest mulig ut av hver samtale. Samt han er en god samtalepartner og jeg sitter alltid igjen med en bedre følelse og mestring etter hver samtale.

_______

Rasmus is open, listening and skilled in being concrete and find solutions to the present challenges. Rasmus takes the job as coach serious and does his best for his clients to get most out of every session. Furthermore is he a good conversational partner and I am always left with a better feeling and mastery after every conversation.

Asmaa Hammouch, Freelance Translator

Utvikling og progresjon i livet er krevende og veldig hardt, derfor velger de fleste av oss å droppe å utfordre oss selv på egenhånd. Det kan jeg ha full forståelse for, for ingen ønsker å stå helt alene med følelse av å ha gått seg vill. Spesielt når dette steget befinner seg utenfor vår komfort sone. Coach Rasmus Sand Hansen klarte på utmerket vis å være der for meg for å mestre utfordringen med å finne 'det nye jeg' i denne utfordrende prosessen.

_____

English

Development and progression in life is demanding and tough, therefore most of us choose to drop to challenge ourselves on our own. That I can fully understand,  because no one wants to stand alone with the feeling of being lost. Especially when this step is beyond our comfort zone.

Coach Rasmus Sand Hansen managed in a remarkable way to be there for me to master the challenge of finding 'the new me' in this challenging process.

2017

Daglig Leder, Flekkefjord

Rasmus er en tillitsskapende og lyttende Coach som gjorde at i vår coachingrelasjon har opplevd å bli forflyttet på flere områder. Jeg har funnet mer ut om mine styrker og svakheter som privatperson så vel som leder. En ting er at jeg bekymrer meg for mye, hvilket jeg har funnet praktiske verktøyer til å hjelpe meg videre med. En annen ting er at jeg må tørre å bli mer åpen, hvilket er et område jeg har forflyttet meg mye på. I tillegg har jeg i perioden fått bedre kondisjon :)

____

English

Rasmus is a trustworthy and listening coach who made me move in several areas through our coaching relationship. I've found out more about my strengths and weaknesses as an individual as well as a leader. One thing is that I worry too much, which I have found practical tools to help me with. Another thing is that I have to dare to open more up, which is an area I have improved a lot in. In addition, my fitness level has gone up during the period :)

Eva Helene Bjørnø, kreftsykepleier, Ullevål

Rasmus er ryddig og strukturert i coachingen. Han fokuserte på å få meg til å finne en løsning på utfordringene jeg tok opp samtidig som fikk tid og rom til å reflektere. Det hjalp meg til å finne løsninger som jeg opplevde som realistiske og gjennomførbare for meg.

_____

English

Rasmus is orderly and structured in his coaching. Ha focused on to get me to reflect on a solution on the challenges i took up at the same time i got time and room to reflect.

Anbefales av/Recommended by:

Einar Chr. Drange, Barne- og ungdomsprest Metodistkirken

Anbefales av/Recommended by:

Magne Øverland Skoland, Daglig leder Arkit AS (Tidl. Hetland tegnekontor)

2015

Sigbjørn Hoem, Ladegaard Norge  

Hva er det viktigste du har fått ut av coachingen?

Å sette tanker i system, se problemstillinger på en annen måte og sette mål

Hva har du lært om deg selv?

At jeg kan hvis jeg vil

Rasmus Sand Hansen har:

Gode relevante spørsmål, driver prosessen fremover og utfordrer.

Han er behagelig, flink og nysgjerrig.

_____

English

What is the most important you have received from the coaching?

To put thoughts in system, see problems in a different way and 

What have you learned about yourself?

That I can if I want.

Rasmus has good and relevant questions, drives the process forward and challenges.

He is pleasant, skillful and curious.

Sandhansen coaching 

© 2019 by Sand Hansen

*By using the site you agree with the sites policy for use of cookies and privacy policy.