Search

SMARTe mål 2.0 -lykkes med din målsetting.Du har kanskje hørt om at mål skal være S.M.A.R.T.E., men vil du bli med til å ta det et steg videre? Utgangspunktet er at for å kunne lykkes med et mål må de bestå av akronymet SMARTE:-De må være

  • Spesifikke

  • Målbare

  • Ambisjonsrike

  • Relevante

  • Tidsbestemte

  • Enkle

Et mål som for eksempel: Jeg vil slanke meg.(er egentlig mere bare en ønskeformulering.) Blir da for eksempel: Jeg vil om 10 mnd. fra i dag veie 10kg mindre enn i dag: 80kg, ved å gå ned 1kg per mnd.

Det er jo en stor forbedring.

Men la oss tilføye en ekstra hemmelig ingrediens: Og gi det en større sjanse for å lykkes. Ved å formulere det som et læringsmål setter du deg selv opp for suksess! Vi bruker eksemplet videre. Jeg vil lære meg det jeg trenger å vite og kunne for at 10 mnd. fra i dag veie 10kg mindre enn i dag: 80kg, ved å gå ned 1kg per mnd. Tidligere når vi ikke nådde vårt mål eller delmål er det enkelt å få følelsen av fiasko: "jeg klarte det ikke, så jeg klarer nok ikke dette i det hele tatt" Motivasjonsboblen sprekker og vi slutter å prøve.

Med den nye type læringsmål blir det annerledes. Her er målet å LÆRE seg hva som skal til av kunnskap, erfaring og nye vaner. Hvis du ikke når målet eller delmålet vil du nå automatisk ikke være så hard med deg selv, men med enn gang kunne si at jeg har kommet et godt stykke på vei men ser jeg har noe igjen for å få lært dette. I tillegg vil du også når du har nået målet oppleve at det er enklere å forbli i den nye tilstand da du har lært noe nytt. Prøv det neste gang du skal sette deg et mål og la meg vite hvordan det gikk.

0 comments
Sandhansen coaching 

© 2019 by Sand Hansen

*By using the site you agree with the sites policy for use of cookies and privacy policy.